Disclaimer voor 1dag-autotheorie.nl
1dag-autotheorie.nl (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot 1dag-autotheorie.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

1dag-autotheorie.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Annuleringskosten
Bij annulering van de theorie dag zijn de kosten € 45,-

Beperkte aansprakelijkheid
1dag-autotheorie.nl spant zich in om de inhoud van 1dag-autotheorie.nl  zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op 1dag-autotheorie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 1dag-autotheorie.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op 1dag-autotheorie.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 1dag-autotheorie.nl.Voor op 1dag-autotheorie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 1dag-autotheorie.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Bij deelname aan 1dag-autotheorie.nl gaat u akkoord met het publiceren van de gemaakte groepsfoto voor desbetreffende social media en eventuele reclame doeleinden.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 1dag-autotheorie.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 1dag-autotheorie.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Prijswijzigingen en druk-en zetfouten voorbehouden.