Disclaimer voor 1dag-autotheorie.nl
1dag-autotheorie.nl (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot 1dag-autotheorie.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

1dag-autotheorie.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voorkeursdatum
De datum die je uitzoekt is een voorkeursdatum. Het zou kunnen zijn dat je door ons opgebeld wordt, om in overleg een andere datum te gaan kiezen. Dit i.v.m. het plotseling wisselende aanbod aan examendata bij het CBR. Voor het reserveren van je CBR theorie-examen moet je in het bezit zijn van je DigiD.

Annuleringskosten
Bij annulering van de theorie dag zijn de kosten € 67,-

Beperkte aansprakelijkheid
1dag-autotheorie.nl spant zich in om de inhoud van 1dag-autotheorie.nl  zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op 1dag-autotheorie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 1dag-autotheorie.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op 1dag-autotheorie.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 1dag-autotheorie.nl.Voor op 1dag-autotheorie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 1dag-autotheorie.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Bij deelname aan 1dag-autotheorie.nl gaat u akkoord met het publiceren van de gemaakte groepsfoto voor desbetreffende social media en eventuele reclame doeleinden.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 1dag-autotheorie.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 1dag-autotheorie.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Prijswijzigingen en druk-en zetfouten voorbehouden.