Wanneer je als rijschool een samenwerkingsverband met 1Dag-Autotheorie wilt aan gaan, hebben wij een lucratief voorstel ! Mail of bel ons: tel. 0512-362131 voor meer informatie.

1Dag-Autotheorie heeft een samenwerkingsverband met:

AUTORIJSCHOOL GEERT DE BRUIN
Surhuisterveen

AUTORIJSCHOOL J.S DE BOER
Dronrijp

RIJSCHOOL BERT DE VRIES
Eastermar

AUTORIJSCHOOL DE TILLE
Kootstertille

VERKEERSSCHOOL JORDY LAP
De Westereen

AUTORIJSCHOOL ROZEMA
Grijpskerk

AUTORIJSCHOOL JAN VAN DER HEIDE
Wâlterswâld

AUTORIJSCHOOL D.J MOLLEMA
Kollum

Kollumerzwaag

AUTORIJSCHOOL DE WIND
Surhuisterveen

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL JAN VAN DIJK
Surhuisterveen

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL GOLVERDINGEN
Dokkum

VERKEERSSCHOOL SCHOFFELMEER
Leeuwarden

RIJSCHOOL FOLKERTSMA
Drachten

AUTORIJSCHOOL DAMSTRA
Damwâld

RIJSCHOOL MADITAX
Drachten

AUTORIJSCHOOL SATURNUS
Drachten

AUTORIJSCHOOL A-WAY
Drachten

AUTORIJSCHOOL HARM VELLEMA
Drachten

RIJSCHOOL YME SIJTSMA
Damwâld

AUTORIJSCHOOL GOEREE
Westergeest

RIJSCHOOL SMILE
Drachten

Noardburgum

RIJSCHOOL JOERI
Surhuisterveen

RIJSCHOOL VRIJBURG
Drachten

RIJSCHOOL WIM
Drachten

AUTORIJSCHOOL MANUEL
Wijnjewoude

AUTORIJSCHOOL ALBERT
Drachten

AUTORIJSCHOOL RIJBEWIJSKNALLERS
Leeuwarden

VERKEERSSCHOOL NICO LYKELEMA
Burgum

RIJSCHOOL ALBERT DE BOER
Gytsjerk

VERKEERSSCHOOL GEERT
Drachten

AUTO – EN MOTORRIJSCHOOL SMIDS
Harkema

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL HENDRIK
Jistrum

AUTORIJSCHOOL FOKKE HOEKSTRA
Kootstertille

RIJSCHOOL WANDER KOOISTRA
Burgum

AUTORIJSCHOOL KLAAS KLOOSTERMAN
Rottevalle

AUTORIJSCHOOL KAREL BRETELER
Ternaard

RIJSCHOOL JACOB RAAP
Damwoude

VERKEERSSCHOOL ALERT
Drachten

RIJSCHOOL AKKIE
Kollum

AUTORIJSCHOOL JAGERSMA
Twijzelerheide

AUTORIJSCHOOL JAN PLUTSCHOUW
Kollum

RIJSCHOOL MARIJKE
Veenwouden

Franeker

Dokkum

AUTORIJSCHOOL LIA
Drachten

AUTORIJSCHOOL A.J.BOUMA
Leeuwarden

RIJSCHOOL KAMPERMAN
Leeuwarden

VERKEERSSCHOOL PIEFFERS
Grou

RIJOPLEIDINGEN 2 THE MAX
Drachten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL  HERMAN BEEK
Burgum

AUTORIJSCHOOL TRIPLE R
Stiens

VERKEERSSCHOOL DINEKE HUITEMA
Kollum

AUTORIJSCHOOL KUIPER
Oosternijkerk

RIJSCHOOL VAN BUUREN
Hardegarijp

AUTORIJSCHOOL ADAM
Drachten

RIJSCHOOL DE PAREL
Drachten

RIJBEWIJSHUIS
Arum

AUTORIJSCHOOL ALDIN
Drachten

AUTORIJSCHOOL R.KORT
Stiens

AUTORIJSCHOOL RON BEZEMA
Veenwouden

AUTORIJSCHOOL VAN DER HEIDE
Marum

RIJSCHOOL DRIVE4WARD
Burgum

RIJSCHOOL FAVORIET
Marum

RIJSCHOOL V.D. KERK
Leeuwarden

AUTORIJSCHOOL DE FROSK
Leeuwarden

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL GOLVERDINGEN
Damwoude

RIJSCHOOL CHRIS DE VRIES
Leeuwarden

RIJSCHOOL HENDRIK ELZINGA
Noordburgum

AUTORIJSCHOOL GERDA
De Westereen

AUTORIJSCHOOL MOOIBROEK
Grijpskerk

AUTORIJSCHOOL LIMMIE
Gorredijk

AUTORIJSCHOOL ARGUS
Broeksterwald

AUTORIJSCHOOL COBRA
Gorredijk

AUTORIJSCHOOL MARINUS TERPSTRA
WERGEA

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL V/D VEEN
Dokkum

VERKEERSSCHOOL TJIP V/D WAL
Harlingen

RIJSCHOOL MARUM
Marum

AUTORIJSCHOOL FANSELS
Drachten